ІПК «Місцевий бюджет»

 

ІПК «Місцевий бюджет» - призначена для надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування по формуванню, виконанню бюджетів територіальних громад (сільських, селищних, міських) в умовах дії Бюджетного кодексу України.

 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ:

 • Покращена програмна платформа.
 • Нові форми введення розписів, змін та розпоряджень на фінансування.
 • Додана можливість перевірки введеної інформації у формах введення розписів, змін та розпоряджень на фінансування.
 • Вбудована ABFINсинхронізація , програма для отримання інформації від фінансового управління через мережу Інтернет або через змінний носій.
 • Додана можливість планування спеціальних фондів (2,3) по видах надходжень.
 • Нова підсистема довідників, додана можливість автозаповнення довідників.
 • Нова підсистема формування звітів до казначейства.
 • Нова підсистема аналізу виконання дохідної частини бюджету.
 • Нова підсистема аналізу виконання видаткової частини бюджету.
 • Нова підсистема аналізу банківських виписок.
 • Нова підсистема аналізу залишків бюджетних асигнувань
 • Покращені друковані форми, можливість виводу звітів до Excel та Word без втрати оформлення.
 • Активізація програми можлива за допомогою телефона та за допомогою Інтернет.
 •  

Основні можливості ІПК «Місцевий бюджет»

 

ПРИ ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД:

 

 • Підготовка бюджетних запитів ;
 • Формування тимчасового розпису бюджету по дохідний та видатковій частині бюджету;
 • Формування постійних розписів бюджету по дохідний та видатковій частині бюджету;
 • Формування кошторисів установ та зведеного кошторису;
 • Формування помісячних планів асигнувань;
 • Формування лімітних довідок для розпорядників нижчого рівня;
 • Балансування бюджету, формування тимчасових та постійних розписів фінансування;
 • Підготовка рішення рад(и) про бюджет, формування додатків до рішень(Додаток 1,2,3,5,6);
 • Формування розписів(тимчасових, постійних) бюджетів в електронному вигляді для подання до фінансових управлінь районних державних адміністрацій та управлінь державного казначейства.

 

ПРИ ВИКОНАННІ БЮДЖЕТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ:

 

 • Оперативне інформування про стан виконання дохідної частини бюджету, проведення аналізу виконання для підготовки звіту про стан виконання бюджету територіальної громади;
 • Оперативне інформування про проведенні видатки бюджету, проведення аналізу фінансування, контроль залишків призначень;
 • Оперативний контроль за станом рахунків бюджету;
 • Підготовка та формування змін(довідок про зміни) до розпису бюджету, формування уточнених розписів бюджету;
 • Підготовка довідок про зміни до розпису фінансування для розподілу вільних залишків та при отриманні позичок в управліннях державного казначейства;
 • Підготовка рішення рад(и) про зміни до бюджету, формування додатків до рішень(Додаток 1,2,3,5,6);
 • Підготовка розпоряджень про виділення бюджетних коштів в паперовому та в електронному вигляді;
 • Формування звітності до управлінь державного казначейства (Форм 2м,4-1м, 4-2м, 4-3м, 7м).
 • Формування довідок про зміни, розпоряджень, реєстрів в електронному вигляді для подання до фінансових управлінь районних державних адміністрацій та управлінь державного казначейства.

Технічні і програмні вимоги 

 

Відгуки про роботу