ІТАС «ABFIN синхронізація»

 

ІТАС «ABFIN синхронізація» - призначена для створення механізму обміну інформацією між Інформаційно-програмним комплексом «Місцевий бюджет»  та інформаційно-аналітичною системою «Місцеві бюджети рівня міста,району».

  .

 

МОЖЛИВОСТІ:

 

          Для  надання місцевими фінансовими органами що відповідають за ведення показників зведеного бюджету району з метою інформування про хід бюджетного процесу надають місцевими фінансовими органам що відповідають за складання і виконання сільських, селищних, міських(міст районного значення) бюджетів наступні види структурованої аналітичної інформації :

 • інформація про стан виконання сільських, селищних, міських(міст районного значення) бюджетів за доходами;
 • інформація про стан виконання сільських, селищних, міських(міст районного значення) бюджетів за видатками;
 • інформація про стан рахунків місцевих бюджетів;

 

         Для надання місцевими фінансовими органами  що відповідають за складання і виконання сільських, селищних, міських(міст районного значення) бюджетів з метою зведення показників зведеного бюджету району надають місцевим фінансовим органа що відповідають за ведення показників зведеного бюджету району наступні види структурованої інформації :

 • розпис бюджету за доходами, видатками, фінансуванням, отриманням та поверненням кредитів;
 • зміни до розпису бюджету за доходами, видатками, фінансуванням, отриманням та поверненням кредитів;
 • розпорядження про виділення коштів загального(спеціального) фонду бюджету;
 • бюджетні запити;

        Для надання місцевими фінансовими органами  що відповідають за складання і виконання бюджету району з метою інформування про хід бюджетного процесу надають головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету наступні види структурованої аналітичної інформації :

 • інформація про стан виконання видатків головного розпорядника бюджетних коштів в розрізі установ;

 

       Для надання  ггггггггголовними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету з метою складання і виконання районного бюджету надають місцевим фінансовим органам що відповідають за складання і виконання бюджету району наступні види інформації :

 • бюджетні запити;
 • показники бюджетних асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів;
 • зміни до плану асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів;